Kirurgija kućnih ljubimaca

Sterilizacije i kastracije

Carski rez

Korekcije stečenih i prirođenih nedostataka

Operacije mekih tkiva

ugrizne rane, mehanička, termička i druga oštečenja

Dijagnostičke laparotomije

Ortopedski zahvati u suradnji sa specijalistom

Kirurški dio klinike opremljen je u skladu sa standardima moderne veterinarske kirurgije i omogućava izvođenje složenih operacijskih zahvata.  Anestezija i analgezija su važan preduvjet izvođenja kirurškog zahvata stoga im pridajemo posebnu pažnju.