Reprodukcija kućnih ljubimaca

Provjera kvalitete sperme

Određivanje plodnih dana u kuja

progesteron test, vaginalni bris

Umjetno osjemenjivanje kuja

Dijagnostika graviditeta

Veterinarska asistencija kod parenja

Veterinarska asistencija pri okotu

U ambulanti možemo obuhvatiti cijeli ciklus, od određivanja optimalnog trenutka parenja, preko osjemenjivanja do praćenja graviditeta te (po potrebi) asistencije u porodu i carskog reza. Ovo područje obuhvaća i brigu oko kuje nakon okota i prati zdravlje štenadi u njihovom najkritičnijem periodu, u prva tri tjedna života.